รู้หรือไม่ผู้ป่วยโรคปลอดไม่ควรไว้ใจ โควิด-19 อย่างเด็ดขาด

โควิด-19

โควิด-19

อย่างที่เราพอทราบกันมาแล้วเชื้อไวรัส โควิด-19 นั้น มักส่งผลร้ายกับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่มากกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการแจ้งเตือนจากงานวิจัยของแพทย์เป็นอันดับแรก ๆ เลย ก็คือ โรคทางเดินหายใจ นั่นเอง

เนื่องด้วยโรค โควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบปอดและระบบหายใจทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วผู้ป่วยโรคหืดหอบระดับปานกลางถึงรุนแรง, ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง, โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), โรคปอดอักเสบเรื้อรังและโรคซิสติกไฟโบรซิส ทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเป็นอย่างมาก ทันทีเชื้อเข้าไประบบหายใจจะอ่อนแอลง ทำงานหนักขึ้น เข้าไปกระตุ้นอาการหอบหืด ทำให้เกิดโรคปอดบวม และรวมไปถึงโรคร้ายแรงอื่น ๆ อย่างง่ายดาย สำหรับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแนะนำให้ใช้ยาประจำของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่แพทย์ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมกับสำรองยาไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นที่ทำให้อาการทรุดหนักลง สำหรับที่อยู่อาศัยควรมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะส่วนของประตู หน้าต่าง และที่ ๆ มีอากาศสามารถถ่ายเทเข้าออกภายในบ้าน แต่แนะนำว่าให้ใช้ยาฆ่าเชื้อที่ส่งผลต่ออาการหอบหืดให้น้อยที่สุด

แม้ว่าผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจจะดูได้รับอันตรายจาก โควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป แต่เราก็สามารถทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแย่กว่านี้ได้ ดีกว่าต้องมานั่งรักษาโรคแทรกซ้อนในภายหลังอย่างเป็นกังวล